Условия за ползване

Последна актуализация: May 4, 2020

Добре дошли в Lottery.com („Компания“, „ние“ или „нас“). Следните Общи условия за ползване, заедно с всички документи, които изрично съдържат чрез позоваване (заедно тези „Условия за ползване“), управляват вас и всяко образувание, което представлявате (колективно, „вие“ или „вашето“), с по отношение на достъпа и използването на www.lottery.com включително всяко Съдържание (както е дефинирано в настоящото споразумение за услуги), технология, процеси, материали, функционалност и услуги, проектирани, предлагани или предлагани на пазара от Компанията на или чрез Lottery.com и при такива други имена на домейни, използвани за идентифициране на уебсайтове, на които Дружеството може да предлага Услуги (общо „Услугата“), независимо дали като гост или регистриран потребител.

ВАЖНО ПРАВНО ЗАБЕЛЕЖКА: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, КАКТО ВЗЕМАТ НА ПРАВНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. LOTTERY.COM НЕ СЕ СЪДЪРЖА с АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ЛОТЕРИЯ ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВО. АКО НЕ СЪГЛАСИТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НЕ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГАТА.

1. Приемане на Общите условия за ползване

Чрез достъп до Услугата, създаване на акаунт чрез Услугата („Акаунт“), изтегляне на приложението Lottery.com или кликване, за да приемете или се съгласите с тези Общи условия за ползване, когато тази опция е предоставена на вас, вие (i) потвърдете, че сте прочели и сте съгласни да бъдете обвързани и спазвате настоящите Общи условия за ползване и (ii) представяте и гарантирате, че имате право да получите достъп до Услугата и сте упълномощени и можете да приемете тези Общи условия. Ако не искате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия, не трябва да имате достъп или да използвате Услугата. Като откажете да приемете тези Общи условия, няма да можете да създадете акаунт или да получите достъп или да използвате Услугата.

2. Общи правила, политики и процедури

2.1. приемливост

За да имате право да създадете акаунт и да станете регистриран потребител на Услугата, трябва, към момента на регистрацията (i) да имате поне осемнадесет (18) години или пълнолетие във вашата юрисдикция по местоживеене, независимо от това (ii) да не е лице, което е забранено да участва в Услугата съгласно законите на която и да е юрисдикция или Съединените американски щати, и (iv) по всяко време да спазва тези Общи условия.

Ако пребивавате в юрисдикция, която изисква да сте на възраст над осемнадесет (18) години, за да участвате в лотарийни дейности (както е дефинирано в раздел 4.1), трябва да се придържате към законите на тази юрисдикция, за да използвате Услугата. Ако не отговаряте на всички тези изисквания, не трябва да имате достъп или да използвате Услугата. Компанията си запазва правото да провери вашата възраст, идентичност и допустимост по всяко време. Всяко несъдействие с Дружеството в това отношение може да доведе до спиране и / или прекратяване на Вашия акаунт.

Служители, служители, директори, членове, мениджъри, инвеститори, агенти и представители на Дружеството и на всички негови или техните майки дружества, дъщерни дружества, филиали, както и директни доставчици на технологии, доставчици на съдържание, доставчици на компоненти (както хардуер, така и софтуер) директно свързани със Услугата и всяко от съответното им близко семейство (определено като родители, съпруг / съпруга, партньор и деца) и всяко лице, пребиваващо в същото домакинство, нямат право да ползват Услугата. Тези лица обаче могат да получат достъп до Услугата и от време на време ще правят това с цел тестване на Услугата, включително, без ограничение, оценка на потребителския опит и други разумни и честни приложения по преценка на Дружеството.

Чрез достъпа или използването на Услугата Вие представяте и гарантирате, че имате право, правомощия и капацитет да сключите това споразумение, да спазвате всички тези Условия за ползване и че не Ви е забранено да получите достъп или използвате Услугата , Дружеството не дава никакви изрични или изрични гаранции по отношение на вашето законно право на достъп или използване на Услугата и никое лице, което не е свързано или претендира за принадлежност, Дружеството няма право да прави такива изявления или гаранции. Не възнамеряваме Услугата да бъде използвана от лица, присъстващи в юрисдикции, в които участието може да бъде забранено или ограничено. Вие се съгласявате, че наличието на Услугата не представлява оферта, покана или покана от Дружеството за използването на Услугата във всяка юрисдикция, в която подобни дейности са забранени или ограничени. Компанията си запазва правото да откаже достъп до Услугата на всеки по свое усмотрение.

2.2. съгласие

Вие ще спазвате всички условия и условия на това споразумение и всички приложими закони, разпоредби и правила, когато използвате Услугата. Потребителят трябва да е навършил 18 години, за да участва в Услугата. Тези правила и политики са валидни само когато са законни. Вие носите отговорност да гарантирате, че е законно да използвате Услугата във вашата местна юрисдикция. Компанията си запазва правото да анулира потребителски акаунт, ако поведението се счита за неприемливо от Lottery.com. Компанията си запазва правото да спре потребителски акаунт, ако информацията за потребителския профил е невярна и / или е в нарушение на някое от настоящите Общи условия и / или е в нарушение на регулаторните и / или законовите разпоредби. В случай на печалба, генерирана от акаунт, който не отговаря стриктно на настоящите Общи условия, правата върху споменатите печалби могат да бъдат нарушени.

По всяко време сте отговорни да гарантирате, че информацията за потребителския ви профил е актуална и точна.

2.3. Известие за промени или промени

Компанията може да променя Услугата по всяко време със или без предизвестие до вас. Компанията и нейното съдържание, включително, без ограничение, информацията, графиката, продуктите, функциите, функционалността, услугите и връзките (общо наричани „Съдържанието“) могат да бъдат променяни, изтривани или актуализирани без предизвестие. Lottery.com може да преустанови, спре или промени Услугата по всяко време без предизвестие и Дружеството може да блокира, прекратява или спира вашия достъп до Услугата по всяко време по някаква причина по свое собствено усмотрение, дори ако достъпът продължава да бъде разрешен на др.

2.4. Билети

Билетите ще бъдат обезпечени от Дружеството и няма да бъдат разпространявани. Билетите за теглене на лотария трябва да бъдат закупени до времето за прекъсване на закупения билет преди съответното теглене. Компанията се стреми да положи всички разумни усилия за придобиване на билети в удовлетворение на всяка заявка на регистриран потребител. Ако обаче билети не могат да бъдат придобити по някаква причина, включително, но не само, време за спиране на билети, тежко време, прекъсвания на електрозахранването или други проблеми извън прекия контрол на Дружеството, Дружеството ще закупи билети за следващото налично теглене и уведомяване на засегнатия регистриран потребител, че билетите им не са придобити за съответното теглене.

Билетите ще бъдат обработени и публикувани, което позволява на потребителите да виждат своите номера на билети онлайн. Номерата за всеки билет също ще бъдат публикувани в Услугата, която потребителите на групата могат да видят. Компанията ще запише печелившите номера за съответните тегления на лотарията. В случай че на потребител бъде изпратена неправилна информация, потребителят няма право на иск, основан на получаването на тази информация. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Дружеството при получаване на погрешна информация и с това се отказвате от иск срещу Дружеството за получаване на такава погрешна информация.

Lottery tickets can only be sold by authorized lottery agents/retailers and cannot be sold across state lines. Lottery.com is a concierge service that does not sell lottery tickets, but rather takes orders for customers and will acquire lottery tickets on your behalf from licensed authorized lottery agents/retailers.  Lottery.com charges customers for concierge services. Lottery tickets are purchased in person by Lottery.com or one of its representatives from an authorized lottery agent/retailer in each respective state that we offer service. The State where the winnings are won may be given the identity of the winner(s). Lottery.com will not receive a share in any individual ticket or tickets owned by a user or any lotto account created on the Service. All purchases are void where prohibited by law.

2.5. Изплащания и задължителни удържания

Където е приложимо от закона, Дружеството подлежи на изплащане на всяка печалба на законовите удържания и / или удръжки.

2.6. Джакпотите

Джакпотът се отнася до всички печалби от лотария, които могат да бъдат изкупувани директно от определени служители на лотарията на дадена юрисдикция. Компанията ще уведоми потребител, че джакпотът е спечелен, като се свърже с потребителя на имейл адреса, предоставен за неговия акаунт към момента на регистрация или актуализиран в съответствие с настоящите Общи условия. Потребителите ще имат тридесет (30) дни от датата на изпращане на първоначалното известие с имейл, за да отговорят на Дружеството и да предоставят всяка допълнителна информация, поискана и / или изисквана от закона. След това Дружеството ще се постарае да ви помогне да съберете печалбите от определените служители на лотарията. По отношение на груповата игра, джакпотите ще бъдат разделени между всички потребители на групата въз основа на еднократно плащане и в съответствие с правилата за плащане и разпоредбите на юрисдикцията, в която е закупен лотарийният билет. С настоящото потвърждавате и приемате, че данъците, както и законовите удържания и / или удръжки могат да бъдат удържани от държавната лотария преди разпределението им.

2.7 Печалби

Всички други печалби от лотария, които не се считат за „джакпот“, се уреждат в съответствие с правилата и разпоредбите на юрисдикцията, където е закупен лотарийният билет. Компанията ще се опита да ви информира за всички печалби, на които може да имате право, и ще бъдете уведомени за възможностите си да осребрите печалбите си от лотария.

Ако вашите индивидуални печалби или групови печалби са равни или надвишават приложимия праг за претенции за награда, определен от държавата, Компанията може да ви изпрати официален формуляр за искане на лотария, който ще трябва да попълните, подпишете и да се върнете в компанията, за да улесните събирането. от съответните печалби от ваша или вашата група.

2.8 Колекция от международни награди

Ако не пребивавате в страната, в която се управлява лотарията, тогава потвърждавате, че може да се наложи да пътувате до Територията, за да вземете лично вашата награда, както е улеснено от Lottery.com. Lottery.com се съгласява да плати свързаните с тях разходи за пътуване, включително полети и настаняване. 

Ако пътувате, за да вземете наградата си, тогава се съгласявате, че оставате единствено отговорен и отговорен за: i) ще получите всички необходими паспорти, визи и разрешителни, необходими за влизане в страната; (ii) сигурна застраховка за пътуване (която трябва да ви покрива при медицински, телесни повреди и имуществени претенции); (iii) получават всички необходими медицински инокулации, одобрения и / или съгласие; и (iv) спазва всички правила на лотарийния оператор, които изискват попълването и изпращането на конкретни формуляри, документи или документация преди събирането на вашата награда със съдействието на Lottery.com. Признавате, че неспазването на което и да е от тези изисквания може да ви попречи да вземете наградата си. Поемате и се съгласявате, че пътуването е изцяло на ваш риск. С настоящото се отказвате от всички правни или справедливи искове, права или средства за защита, които може да имате срещу Lottery.com по отношение на:

(а) всякакви инциденти, пътувания, болести или загуби, свързани с пътуване, които може да претърпите или претърпите; и

(b) невъзможността Ви да получите или да не се съобразите с горните изисквания, включително ако не сте в състояние да съберете наградата си в резултат.

Освен това можете да изберете да дадете пълномощно на Lottery.com да събере наградата от ваше име.

2.9 лимит за покупка

За да защити нашите клиенти, Компанията може да определя ежедневни ограничения на разходите за покупки, включително, но не само, покупки на билети. След достигането на ежедневни разходи не могат да се извършват повече транзакции в акаунта на потребителя до 24 часа след последната квалифицирана транзакция.

2.10. Ограничения на юрисдикцията и лотарията

Компанията е консьерж услуга и ще се опита да събере печалбите ви от ваше име, като използва своите разумни най-добри усилия. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за печалби, които не могат да бъдат събрани от лотарийна организация, ако тя положи максимални усилия за това.

Лотарийните билети могат да се продават само от оторизирани агенти / търговци на лотарии и не могат да се продават в държавни линии. Билети за лотария се закупуват лично от Дружеството или негов представител от оторизиран агент / търговец на лотария във всяка съответна юрисдикция, където се предоставя Услугата на Дружеството. Компетентността, в която се печелят печалбите, ще бъде дадена самоличността на победителя (ите). Всякакви проблеми с юрисдикцията, предоставяща лотарийната услуга, ще бъдат контролирани от правилата на тази юрисдикция. Освен това потвърждавате и приемате, че определени юрисдикции законово ограничават забавянето, в рамките на което трябва да ги събирате и / или да ги уведомявате за своите печалби. Ваша отговорност е да проверите всяка своя покупка, за да определите дали сте спечелили някакви награди. Освен това потвърждавате и представяте, че сте наясно, че Дружеството ще положи всички усилия да ви уведоми и в случай, че по каквато и да е причина, наградата не бъде поискана в законовите срокове, няма да имате законни претенции срещу Дружеството и / или който и да е от неговите служители или агенти, Компанията се освобождава от всички законни средства и / или средства за правна защита в резултат на това, че не сте проверили покупките си и / или не изисквате печалби в законоустановения срок.

3. Регистрация на акаунти в Lottery.com и потребителски акаунти

3.1. Информация за регистрация

За да се регистрирате за акаунт, посетете play.lottery.com или изтеглете приложението Lottery.com, за да завършите процеса на онлайн регистрация. Ще бъдете задължени да (i) да предоставите вашето име и фамилия и други данни, както е поискано, включително, но не само, вашия телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, жилищен адрес и вашата платежна информация.

Вие се съгласявате с (i) да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си („Данните за регистрация“), подкана от онлайн формуляра за регистрация на Услугата, и (ii) поддържате и своевременно актуализирате Данните за регистрация, за да ги поддържате верни, точни, актуални и пълни. В допълнение, вие се съгласявате, че Компанията може да се свърже с вас по пощата, имейла или телефона, за да провери информацията за Вашия акаунт, да актуализира информацията за групата или да предостави отговори на вашите заявки. Можете да промените данните си за регистрация, като влезете в акаунта си и направите такива промени. За допълнителна помощ, моля свържете се с клиентите на support@lottery.com. Всяка информация, събрана от Компанията, ще се съхранява в съответствие с нейната Политика за поверителност, достъпна на Lottery.com/privacy и „точно навреме“ известия, ако има такива, предоставени на мястото на събиране или използване на информация. Ако не можем да се свържем с вас в рамките на тридесет (30) дни или ако предоставите някаква информация, която е невярна, неточна, не е актуална или непълна, или Дружеството има разумни основания да подозира, че тази информация е невярна, неточна, не актуална или непълна, Компанията си запазва правото да спре или прекрати Вашия акаунт незабавно, да задържи салдото по Вашия акаунт и да откаже всяко и всички текущо или бъдещо използване на Услугата (или която и да е част от нея).

3.2. Задължение за секретност

Вие се съгласявате да пазите вашите идентификатори сигурни и поверителни. Вие носите пълна отговорност за всяко използване или дейност във вашия акаунт, включително, но не само, използването на акаунта от всяко лице, което използва вашите идентификатори, със или без разрешение или което има достъп до всяко устройство, на което вашият акаунт е достъпен. В случай, че се притеснявате, че Вашият акаунт вече не е защитен и конфиденциален, трябва незабавно да уведомите компанията, като изпратите имейл на support@lottery.com. След това могат да бъдат избрани и разпределени нови идентификатори и всяка бъдеща транзакция по предходните идентификатори може да бъде анулирана по преценка на Дружеството. Без да ограничавате гореизброените, всички транзакции, направени и приети в рамките на Услугата, където вашите идентификатори са били използвани (и когато преди това не сте уведомили Дружеството, както е предвидено тук), ще се считат за валидни.

3.3. Един акаунт

На човек е разрешен само един (1) акаунт. В случай, че Компанията установи, че сте регистрирали повече от един (1) акаунт, вие потвърждавате и се съгласявате, че в допълнение към всички други права, които може да има Дружеството, дружеството има право да спре или прекрати Вашия акаунт незабавно, задръжте вашия Баланс на акаунта, отнемете правото си на всякакви лотарийни билети или съответните награди и откажете всякаква и настояща или бъдеща употреба на Услугата (или която и да е част от нея).

3.4. Без трансфер

Вашият акаунт не може да се прехвърля. В никакъв случай не разрешавате или разрешавате на друго лице или трета страна, включително, без ограничение, всяко лице под законната възраст да използва Услугата, да използва или използва повторно вашия акаунт по начин, който може да наруши стандартите или законите във всяка юрисдикция, където се намирате и / или сте местно лице, или където такова друго лице се намира и / или е местно лице. Вие поемате пълна отговорност за всяко неоторизирано използване на Услугата и за всяко използване на вашия платежен инструмент от всяко друго лице или трета страна във връзка с Вашия акаунт. Всяко лице, за което е установено, че е нарушило този раздел, може да бъде докладвано на съответните органи и ще загуби всички средства в своята сметка. Компанията няма да носи отговорност за загуба, която може да понесете в резултат на някой друг, използващ Вашия акаунт.

Отмяна на абонамента за 3.5

За да се отпишете от Услугата и да анулирате акаунта си, ще трябва да изпратите заявката си на имейл на support@lottery.com. Ако отпишете абонамента, Вашият акаунт ще бъде изтеглен и прекратен.

Задължение за оборудване на 3.6

Трябва да предоставите цялото оборудване и софтуер, необходими за свързване към Услугата, включително, но не само, компютър или мобилно устройство (както е дефинирано в раздел 7.1), които са подходящи за свързване и използване на Услугата. Вие носите отговорност за всички такси, включително, но не само, такси за връзка с интернет или използване на данни, включително, без ограничение, такси за използване на SMS / MMS текст, които получавате при достъп до Услугата.

Услуги на 4.0 Lottery.com

4.1. Споразумение за лотариен билет

Като регистриран потребител на Услугата вие потвърждавате и приемате всяко от следните:

Вие участвате като едноличен притежател на билети независимо по ваша преценка. Вие се съгласявате да посочите Дружеството като свой посочен пратеник и представител и да упълномощите Компанията да действа от ваше име за закупуване и съхраняване на вашите лотарийни билети, да събира печалби и да поставя пропорционалния си дял от всички печалби в потребителския си акаунт в Услугата.

Вие знаете, че изплащането на лотарийни награди е в съответствие с държавното законодателство и разпоредбите на лотарията. Ако билетите на лотарията, които са предмет на настоящото споразумение, водят до награда (и), за които правилата на лотарията позволяват директно плащане, тогава Компанията отправя искане за плащане от ваше име. Когато тези разпоредби позволяват изплащането на наградата само на едно физическо лице, тогава представител на Дружеството може да поиска наградата в полза на отделен участник и / или всички съсобственици в групата и да разпредели съответната пропорционална сума на всеки акаунт на участника. По всяко време всяко искане за плащане ще бъде отправено чрез съветване на представителите на държавната лотария, които Дружеството събира от ваше име или от името на група.

4.3. Индивидуални ангажименти на потребителите

След като билет (или билети) е извършен, не можете да закриете своя акаунт, докато не се извърши тегленето, за което сте поели ангажимент. Освен това, след като билет (или билети) бъде извършен, вие не можете да върнете, размените, модифицирате или премахнете билета си. Ако чертежът е пропуснат или разсрочен от държавата, Дружеството ще се съобрази с тази промяна, като въведе следващия наличен чертеж.

4.4. Резултати от играта и информация

Разделът „Резултати“ на приложението показва прогнозния джакпот и най-новите печеливши числа за рисунките на Powerball, Mega Millions и местни игри. Компанията получава тази информация от уебсайтовете на съответните игри. Компанията отказва всякаква отговорност, свързана с и не носи отговорност за точността или пълнотата на такава информация. Ваша отговорност е да проверите всяка своя покупка и да уведомите Компанията в случай на печалба.

По отношение на печелившите числа, въпреки че се прави разумен опит да се гарантира, че списъците с печелившите номера на уебсайта на Powerball и Mega Millions са точни, официалните печеливши числа за лотарийни игри се записват в официалните файлове за теглене, заверени от независим счетоводна фирма. Печелившите числа за лотарийните игри не са официални, докато не бъдат потвърдени от одиторската фирма на Carroll and Company, CPAs. Вижте уебсайта на Powerball, powerball.com, Уебсайт Мега Милиони, https://www.megamillions.comили уебсайта на вашата държавна лотария за повече информация.

4.6 AutoPlay

Потребителите могат да избират да използват това приложение за участие в абонаменти за „AutoPlay“ при спазване на следните условия и изисквания;

Абонаментите за AutoPlay може да са налични само за определени лотарии. Проверете приложението, за да видите кои лотарии са налични за абонаменти за автоматично възпроизвеждане;

Всеки потребител може да се запише само в един абонамент за AutoPlay за налична лотария. За всеки абонамент за AutoPlay потребителят трябва да избере брой билети, които ще се играят за всяка рисунка. За някои лотарии можете също да изберете да презаредите автоматично салдото на сметката си до предварително определена сума, когато салдото на вашия акаунт достигне нула долара ($ 0). Ако е зададена стойност за презареждане, акаунтът ви ще бъде автоматично таксуван за броя на билетите, посочен в секцията „Автоматично възпроизвеждане“ на приложението;

Процедурата за спечелване на билети, които бяха поръчани като част от абонамент за AutoPlay, няма да се различава от тази на обикновените билети.

5.0. Споразумение за автоматично повтарящо се възпроизвеждане и фактуриране (само за потребители на AutoPlay)

5.1. упълномощаване

В онези юрисдикции, в които е налице, чрез включване на функцията за автоматично възпроизвеждане на Услугата, аз упълномощавам Компанията автоматично да играе билети от мое име за всяко право на лотария. Разбрах, че броят на билетите, които ще се играят автоматично, ще се основава на броя избрани билети в секцията AutoPlay в приложението Lottery.com.

С включването на функцията за автоматично възпроизвеждане на Услугата, упълномощавам Дружеството да таксува посочената кредитна карта във файла за моя потребителски акаунт да „презареди“ билети въз основа на броя на „презареди“ билети, избрани в заявлението. Разбирам, че това таксуване ще се извърши автоматично всеки път, когато салдото в акаунта ми е $ 0. Също така разбирам, че мога да спра това повтарящо се таксуване да се извърши по всяко време, като настроя настройките за презареждане в приложението Lottery.com на „0“.

5.2. Неуспех на плащането

Ако плащането Ви бъде отказано, ще бъдете уведомени в заявлението и ще се свържете по телефона или по имейл. Можем да ограничим възможността Ви да използвате определен начин на плащане, ако този начин на плащане се провали няколко пъти. ЗАПОМНЕТЕ: Ако автоматичното ви плащане се провали, ще трябва да попълните профила си с друг начин на плащане. В случай че не се извърши плащане, няма да бъдат закупени билети от ваше име без предварително плащане. Може да бъдете оценени такса за неуспешно плащане за отказана покупка. 

5.3. Промяна на плащането

Ако искате да промените плащането си, включително например да направите промяна от една кредитна или дебитна карта, която първоначално е била избрана на друга кредитна или дебитна карта или банкова сметка, трябва да промените номера на акаунта в секцията с настройки на Услугата.

5.4. Проверка на сигурността

Упълномощавам Компанията и тяхната агенция за спонсориране да извършат търсене за проверка на адреса. Този процес на проверка е мярка за сигурност, за да защити мен, клиента, от незаконни измами срещу моята кредитна карта. Гарантирам и гарантирам, че съм притежателят на законната карта за тази кредитна карта и че съм законно упълномощен да сключвам това споразумение за фактуриране с Lottery.com. Приемам да обезщетявам, защитавам и притежавам Lottery.com. безвреден срещу всякаква отговорност съгласно това разрешение. Настоящото споразумение не може да бъде прехвърлено и трябва да бъде одобрено от лицето, упълномощено в потребителския акаунт на Lottery.com.

6.0. Интерактивни функции

Заедно с Услугата, Компанията може да предложи интерактивни социални функции („Интерактивни функции“), в които вие или трети страни, включително други потребители на Услугата, са в състояние да комуникират и публикуват Потребителско съдържание (определено по-долу) в рамките на Услугата. Компанията не одобрява, не одобрява или предварително екранизира всяко Потребителско съдържание, което Вие и други потребители могат да допринесат за Услугата и не носи отговорност за точността или неточността на Потребителското съдържание. Вие носите целия риск от пълнотата, точността или полезността на потребителското съдържание, намерено в Услугата.

Вие носите пълна отговорност за използването на Интерактивните функции на Услугата и ги използвате на свой собствен риск.

Използвайки каквито и да е интерактивни функции, вие се съгласявате да не публикувате, предавате, разпространявате, създавате или по друг начин публикувате нещо от следните в или чрез Услугата:

Всякакви съобщения, коментари, данни, информация, текст или други произведения, съдържание или материали („Потребителско съдържание“), които са незаконни, клеветнически, клеветнически, нецензурни, порнографски, вредни за непълнолетни, неприлични, небрежни, вулгарни, внушаващи, тормозещи, заплашителни, мъчителни, инвазивни за лични права или права на публичност, обидни, възпалителни, омразни, измамни или нежелателни по друг начин (определени от Дружеството по свое усмотрение);

Потребителско съдържание, което би насърчило или предоставило инструкции за престъпление, нарушило правата на която и да е страна или което по друг начин би породило отговорност или нарушило местно, държавно, национално или международно право;

Потребителско съдържание, което нямате право да публикувате или по друг начин да предавате по никакъв закон или по договорни или доверителни отношения (като вътрешна информация, патентова информация и поверителна информация, научена или оповестена като част от трудови правоотношения или съгласно споразумения за неразгласяване);

Потребителско съдържание, което може да наруши или наруши всеки патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или друга интелектуална собственост, съдържание или права на собственост на която и да е страна. Публикувайки Потребителско съдържание, вие заявявате и гарантирате, че имате законното право да предавате, разпространявате, възпроизвеждате и показвате такова Потребителско съдържание;

Потребителско съдържание, което фалшифицира или изтрива атрибуции, правни известия или собствени обозначения;

Потребителско съдържание, представящо се за всяко лице или образувание (включително, без ограничение, директор, служител, служител, акционер, агент или представител на Дружеството или известна личност) или невярно заявява или по друг начин представя погрешно вашата принадлежност към Компанията, или всяко друго лице или юридическо лице;

Непоискана или непозволена реклама, кампании или промоционални материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или други форми на търговско искане и всякакви материали, които насърчават шпионски софтуер, зловреден софтуер и елементи за изтегляне;

Лична информация на която и да е друга страна, включително, без ограничение, телефонни номера, пощенски адреси, имейл адреси, информация за социално осигуряване, информация за кредитни и дебитни карти и друга информация за сметката на финансовата институция;

Потребителското съдържание „дебне“ или тормози по друг начин друг потребител на Услугата или служител на Компанията. Това може да включва, но не се ограничава до тормоз, заплаха, неудобство или извършване на нещо друго, което е нежелано, като многократно изпращане на нежелани съобщения или извършване на лични атаки или изявления за раса, сексуална ориентация, религия, наследство и др .;

Потребителско съдържание, което прекъсва Услугата или сървърите или мрежите, свързани с Услугата, или събира или съхранява или се опитва да събира или съхранява пароли, информация за потребителски акаунт или други лични данни за потребителите на Услугата;

Софтуерни вируси, повредени данни или друг вреден, разрушителен или разрушителен софтуер, компютърен код, файлове или програми; и

Потребителско съдържание, което, както е определено от Дружеството по свое усмотрение, е несъмнено или което ограничава или възпрепятства всяко лице да използва или да се наслаждава на интерактивните функции на Услугата, влияе неблагоприятно върху наличието на нейните ресурси за други (например, използването на целия капитал писма или непрекъснато публикуване на повтарящ се текст) или може да изложи Компанията или нейните потребители на всякаква вреда или отговорност от всякакъв тип.

Вие носите пълна отговорност за потребителското си съдържание и можете да носите отговорност за потребителското съдържание, което публикувате. В максимална степен, разрешена от закона, Компанията не поема никаква отговорност или отговорност за всяко Потребителско съдържание, публикувано, съхранявано или качено в Услугата от вас или трета страна, за загуба или повреда от него или за неуспех или забавяне на премахването такова Потребителско съдържание, нито Дружеството носи отговорност за грешки, клевета, клевета, клевета, пропуски, лъжа, нецензура, порнография или нецензурни изрази, които може да срещнете.

Въпреки че Компанията не носи отговорност за съдържанието на всяко Потребителско съдържание, публикувано чрез която и да е Интерактивна Функция, Вие се съгласявате да предоставите на Компанията неограниченото, безусловното, неограниченото в световен мащаб, неотменимото, безвъзмездно, неексклюзивно, неотменимото право и лиценз за използване , експониране, излъчване, копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, кодиране, компресиране, криптиране, включване на данни в, редактиране, препродаване, предаване, запис, публично показване, публично изпълнение и създаване на производни произведения от или по друг начин експлоатация по какъвто и да било начин, всички или която и да е част от вашето Потребителско съдържание, към която сте допринесли, за всяка цел, във всяка и всички медии, известни или отдолу разработени, по целия свят непрекъснато и без никакво обезщетение за вас. Вие се съгласявате да не изтривате или преработвате потребителско съдържание, публикувано от друга страна.

Компанията си запазва правото и има абсолютно право на преценка да премахва, екранизира или редактира всяко Потребителско съдържание, публикувано или съхранявано в Услугата, по каквато и да е причина без предупреждение. Всяко използване на интерактивните функции или други части от Услугата в нарушение на горепосоченото нарушава настоящите Общи условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на Вашия акаунт или вашите права за използване на Интерактивните функции и / или услугата. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията може да получи, използва или разкрива всяка информация за вас или вашето използване на Услугата, включително, без ограничение, всяко Потребителско съдържание, за да се съобрази със закона или всеки правен процес, да защитава и защитава правата на Дружеството или собственост или за защита на безопасността на служителите, клиентите или обществеността.

Моля, имайте предвид, че всяко Потребителско съдържание, което публикувате в рамките на Услугата, става обществена информация, може да бъде събирано и използвано от други и може да доведе до получаване на непоискани съобщения от трети страни. Съответно, Компанията ви обезкуражава да публикувате каквато и да е лична информация, която може да се използва за идентифициране или локализиране, като вашите адреси или телефонен номер. АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ, НАПРАВЕТЕ СЕ НА ВАШИЯ РИСК.

Ограничен лиценз за 7.0 към приложението Lottery.com

7.1. Предоставяне на лиценз

При спазване на настоящите Общи условия за ползване, Компанията ви предоставя ограничен, неизключителен и непрехвърлим лиценз за (i) изтегляне, инсталиране и използване на мобилното приложение на компанията („Lottery.com App“) за вашето лично, не -комерсиална употреба на мобилно устройство, собственост или контролирано по друг начин („Мобилно устройство“) стриктно в съответствие с настоящите Общи условия и (ii) достъп и използване на услугите, предоставени в или достъпни по друг начин чрез приложението Lottery.com стриктно в съответствие с настоящите Общи условия.

7.2. Ограничения на лиценза

Вие потвърждавате и се съгласявате, че не трябва:

Копирайте приложението Lottery.com, освен ако изрично е разрешено от този лиценз;

Промяна, превод, адаптиране или създаване на производни произведения или подобрения, независимо дали патентована или не, на приложението Lottery.com;

Обратен инженер, разглобяване, декомпилиране, декодиране или друг опит за извличане или получаване на достъп до изходния код на приложението Lottery.com или която и да е част от него;

Премахване, изтриване, промяна или скриване на всякакви търговски марки или всякакви известия за авторско право, търговска марка, патент или друга интелектуална собственост или права на собственост от приложението Lottery.com, включително всяко копие от него;

Давате под наем, давате под наем, давайте заем, продавайте, сублицензирайте, възлагайте, разпространявайте, публикувайте, прехвърляйте или по друг начин предоставяйте приложението Lottery.com или каквито и да е функции или функционалности на приложението Lottery.com за всяка трета страна по каквато и да е причина, включително чрез извършване на Приложение Lottery.com, достъпно в мрежа, където по всяко време има достъп до повече от едно мобилно устройство;

Премахнете, деактивирайте, заобикаляйте или по друг начин създавайте или прилагайте каквото и да било решение за всякакви функции за защита от копиране, управление на права или защита в или защита на приложението Lottery.com; или

Използвайте приложението Lottery.com по начин, забранен от приложимите закони или разпоредби, включително, без ограничение, във връзка с каквато и да е форма на незаконно хазарт.

Използвайте приложението Lottery.com в нарушение на тези Условия за ползване или приложимото законодателство.

Всяко такова поведение може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт, както и вашето ограничено право и лиценз на приложението Lottery.com и може да ви подведе към отговорност за нарушения на закона.

7.3. Запазване на права

Освен това потвърждавате и се съгласявате, че приложението Lottery.com се предоставя под лиценз и не се продава за вас. Вие не придобивате никакъв интерес към собствеността върху приложението Lottery.com съгласно настоящите Общи условия или други права върху тях, освен да използвате приложението Lottery.com в съответствие с предоставения лиценз и при спазване на всички условия, условия и ограничения съгласно настоящите Общи условия. Компанията и нейните лицензодатели и доставчици на услуги запазват и запазват цялото си право, право на собственост и интерес към и към приложението Lottery.com, включително всички авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост в тях или свързани с тях, освен изрично предоставените ви в настоящите Общи условия.

7.4. Актуализациите

От време на време, Компанията може по свое усмотрение да разработва и предоставя актуализации на App Lottery.com, които могат да включват ъпгрейди, корекции на грешки, кръпки и други корекции на грешки и / или нови функции (общо, включително свързана документация, „Актуализации“) , Актуализациите могат също да променят или изтрият в своята цялост определени функции и функционалност. Вие се съгласявате, че Компанията няма задължение да предоставя актуализации или да продължава да предоставя или да дава възможност за конкретни функции или функционалности. Въз основа на настройките на вашето мобилно устройство, когато вашето мобилно устройство е свързано към интернет, или (i) приложението Lottery.com автоматично ще изтегли и инсталира всички налични актуализации или (ii) може да получите известие или да бъдете подканени да изтеглите и инсталирате налични актуализации.

Приемате и се съгласявате, че приложението Lottery.com или неговите части може да не работят правилно, ако не успеете да изтеглите и инсталирате всички актуализации. Освен това се съгласявате, че всички актуализации ще се считат за част от приложението Lottery.com и ще бъдат обект на настоящите Общи условия.

7.5. Такси за мобилни устройства и услуги

Някои функции на приложението Lottery.com изискват комуникация със сървърите на компанията, включително, без ограничение, изтегляния и актуализации на приложението Lottery.com, които могат да консумират и надвишават ограниченията за данни или минути на вашия доставчик на услуги. Вие потвърждавате и се съгласявате, че носите пълна отговорност за всички такси, възникнали с вашия доставчик на данни / мобилни услуги в резултат на приложението Lottery.com, включително всички надценки и неустойки, оценени за превишаване на ограниченията, наложени от вашия доставчик на услуги.

Вие носите отговорност за цената на вашето мобилно устройство и гарантирате, че вашето мобилно устройство отговаря на системните изисквания на приложението Lottery.com, включително получаване на периодични актуализации или надстройки от вашия доставчик на услуги за мобилни устройства, за да продължите да използвате приложението Lottery.com. ФИРМАТА НЕ ГАРАНТИРА И гаранция, че то ще е в LOTTERY.COM съвместимо или функция с определен мобилно устройство, нито ДРУЖЕСТВОТО са основателни или не носят отговорност, за работа на мобилното устройство използва за достъп до LOTTERY.COM App.

7.6. Срок и прекратяване

Срокът на вашия ограничен лиценз към приложението Lottery.com започва, когато изтеглите приложението Lottery.com и приемете настоящите Общи условия и ще продължи да действа до по-ранното от (i) изтриването на приложението Lottery.com от вашето мобилно устройство или (ii) прекратяването на ограничения от компанията лиценз за приложението Lottery.com и / или прекратяването на вашия акаунт. След прекратяване (i) всички права, предоставени ви съгласно настоящите Общи условия, ще прекратят и (ii) трябва да прекратите всяко използване и да изтриете всички копия на приложението Lottery.com от вашето мобилно устройство. Прекратяването на вашия ограничен лиценз няма да ограничи никое от правата или средствата за защита на Дружеството по закон или в капитала.

7.7 Пенсилвания

For any user located within Pennsylvania, all fees charged are for the license to the Lottery.com app and website and, to the extent applicable, any concierge services provided with respect to any lottery game (including the collection of lottery winnings on your behalf), and are expressly not with respect to the acquisition or transportation of any lottery game ticket.

8.0 Други права на интелектуална собственост

8.1. Информация за авторското право и ограничение за нетърговска употреба

Услугата и нейното съдържание, функции и функционалност, включително, но не само, цялата информация, продукти, услуги, текст, дисплеи, графика, видео, аудио и софтуер, както и тяхното проектиране, подбор и подреждане (общо „Съдържание“ ), са собственост на Дружеството, неговите лицензодатели или други доставчици на такъв материал и са защитени от Съединените щати и международните закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или собственост.

Тези Условия за ползване ви позволяват да използвате Услугата само за ваша лична, нетърговска употреба. Не трябва да възпроизвеждате, разпространявате, променяте, създавате производни произведения на, публично показвате, публично изпълнявате, публикувате, изтегляте, съхранявате или предавате някое от Съдържанието в Услугата, освен както следва:

Вашият компютър може временно да съхранява копия на такова Съдържание в RAM паметта до вашия достъп и преглед на тези материали.

Можете да съхранявате файлове, които са автоматично кеширани от вашия уеб браузър за целите на подобряване на дисплея.

Ако предоставяме на функциите на социалните медии определено съдържание, вие предприемате действия, които са разрешени от такива функции.

Вие не трябва да:

Променете копия на всяко Съдържание от Услугата.

Изтрийте или променяйте всички забележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост от копия на Съдържание от Услугата.

Не трябва да имате достъп или да използвате за комерсиални цели никоя част от Услугата или каквото и да е Съдържание, достъпно чрез Услугата.

Ако печатате, копирате, променяте, изтегляте или използвате по друг начин или предоставяте на което и да е друго лице достъп до която и да е част от Услугата в нарушение на Условията и условията за ползване, правото ви да използвате Услугата ще престане незабавно и вие трябва, на нашия опция, върнете или унищожете всички копия на Съдържанието, което сте направили. Никакво право, собственост или интерес към или върху Компанията, Услугата или каквото и да е Съдържание в Услугата не ви се прехвърля и всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Дружеството. Всяко използване на Услугата, което не е изрично разрешено от настоящите Общи условия за ползване, е нарушение на тези Условия за ползване и може да наруши законите за авторското право, търговската марка и други закони.

8.2. Търговски марки

Името на компанията, фирменото лого и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и лозунги са търговски марки на Дружеството или неговите филиали или лицензодатели. Не трябва да използвате такива марки без предварително писмено разрешение на Дружеството. Всички останали имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и лозунги са търговските марки на съответните им собственици.

8.3. Известие и процедура за предявяване на искове съгласно Закона за авторското право върху цифровото хилядолетие

Законът за авторското право на цифровото хилядолетие („DMCA“) прибягва до собствениците на авторски права, които смятат, че техните права съгласно Закона за авторското право на САЩ са нарушени от актове на трети страни по интернет. Ако физическо лице вярва, че тяхното авторско право е копирано без разрешение и е достъпно в рамките на Услугата по начин, който може да представлява нарушаване на авторски права, лицето може да изпрати известие за искането си до посочения по-долу представител на Дружеството. За да бъде известието ефективно, то трябва да включва следната информация:

Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено;

Описание на авторските произведения, за които се твърди, че са нарушени;

Описание на това къде се намира материалът, за който се твърди, че е в нарушение, в рамките на Услугата;

Информация, която е достатъчно достатъчна, за да позволи на Дружеството да се свърже със страната жалбоподател, като адрес, телефонен номер и, ако е налице, имейл адрес, на който може да се осъществи контакт с жалбоподателя;

Изявление, че лицето има добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закона; и

Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че страната жалбоподател е оправомощена да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Определеният агент на Дружеството трябва да се свързва само ако физическо лице смята, че работата им е била използвана или копирана по начин, който представлява нарушаване на авторски права и такова нарушение се случва в рамките на Услугата. На всички останали запитвания към посочения агент няма да се отговори.

9.0 Обща информация

9.1. Промени в Общите условия за ползване

Ние си запазваме правото да променяме тези Общи условия за ползване по всяко време без предварително уведомление до вас. Ако тези Общи условия за ползване са променени, ние ще актуализираме „Дата на последно изменение“ и тези промени ще бъдат в сила след публикуването. Ако направим това, което определяме като съществени промени в настоящите Общи условия, ние ще ви уведомим чрез видно публикуване на известие или чрез изпращане на известие на имейл адресите във файла. Ваше задължение е да ни предоставите известие за всяка промяна на вашия имейл адрес, като веднага ни изпратите известие на support@lottery.com.com. Продължаването на използването на Услугата след подобни съществени промени изисква вашето потвърждение за съгласие с промените. Ако не сте съгласни с промените, единственото ви средство за защита е да прекратите използването на Услугата и да изпратите писмено уведомление за същата на support@lottery.com.com. Ние автоматично ще изтрием Вашия акаунт и ще върнем всички останали средства във Вашия акаунт, освен ако не ни инструктирате друго. От вас се очаква да проверявате тази страница всеки път, когато получите достъп до тази Услуга, така че да сте запознати с всички промени, тъй като те са обвързващи за вас.

9.2. Отказ от гаранции

УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА, НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА Е НА ВАШИЯ РИСК. УСЛУГАТА, НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАТО Е“ И „КАТО НАЛИЧНА“, БЕЗ БЕЗ ГАРАНЦИИ НА ВСИЧКИ ВСИЧКИ, ВСЕКИ ЕКСПРЕС или ИЗПОЛЗВАНИ. Нито ФИРМАТА НИТО лице, свързано с Фирмата извършва гаранционни ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТА, сигурност, надеждност, качество, точност или наличност на услугата, неговото съдържание или елементи, получени чрез услугата. Без да ограничава гореизложеното, НИТО НА ДРУЖЕСТВОТО, нито някой, свързани с Дружеството представлява или варанти, че услугата, неговото съдържание или елементи, получени чрез услугата ще бъде точна, пълна ПОЛЕЗНО, надеждни, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, че услугата, съдържанието й или всички елементи, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА ще работи в конфигурацията или чрез хардуер или софтуер, които използвате, чЕ недостатъците ще бъдат коригирани, че услугата или сървърът, който го предоставя, са без вируси или други вредни компоненти или че ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ НЯКОЙ ЕДИНИЦИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА ЩЕ ДРУГО ОТГОВАРЯ ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯТА В УСЛУГАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАТ ДАТА, И ДРУЖЕСТВОТО НЕ СЕ ДЪЛЖИ АНГАЖИМЕНТ за актуализиране на такава информация.

ДРУЖЕСТВОТО ОТГОВОРЯВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ НА ВСЯКАКВА ВИДА, НИКАКВИ ИЗРАЗЯВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ, СТАТУТИРАНЕ ИЛИ ДРУГО, Включително НЕ ОГРАНИЧЕНИ НЯКОЙ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, НЕФРАНИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПАРТИЧНОСТ. ПРЕДСТАВЛЯВАНЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ПРИЛОЖИМО ЗАКОН.

9.3. Ограничение на отговорността

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА Е НА ВАШИЯ РИСК. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, нейните филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и неговите И ТЕХНИТЕ служители, директори, мениджъри, служители, акционери, контрагенти, агенти, представители, лицензодатели, доставчици, правоприемници (събирателно "ОТДЕЛЯНИ СТРАНИ ") БЪДЕТЕ ОТГОВОРНО ЗА ВАС ИЛИ НЯКОЙ ТРЕТИ ПАРТИИ ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЪЗКИ, ПРИ НЯКОЙ ПРАВНА ТЕОРИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИЯ ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕЗАБОЖДАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА Услугата или ТАКИВА други елементи, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ услуги, включително всякакви ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, щетите по болка и страдание, емоционален стрес, загуба на приходи, пропуснати ползи, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ АНТИЦИПИРАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ЗАГУБИ НА ДОБРЕ ВОЛИ, ИЗГУБАВАНЕ НА ДАННИ, ВСИЧКО ПРИЧИНАЛИ ОТ ТОРТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВОСТИ), НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ДРУГО, ВСИЧКО ДА СЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНО. Освободените СТРАНИТЕ не поема отговорност или отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на услугата или за вреди, или пречи на оборудването, мобилни устройства, програми, файлове или друго имущество, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКИВА ЩЕТИ са свързани с достъп или използване на УСЛУГАТА ИЛИ ВСИЧКИ САЙТИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО.

ДОПЪЛНИТЕЛНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА неизпълнение или забавяне при изпълнение на задължение по ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОКУПКАТА лотарийни билети или събира ПЕЧАЛБИ, ако той е възпрепятстван да го направи по причини извън неговия контрол ТАКИВА КАТО СЕГА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЯТА НА КОЯТО ЛОТЕРИЙНА КОМИСИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЛИ ФЕДЕРАЛНИ, ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРАВИТЕЛСТВА

ОСВОБОЖДАВАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ДРУГО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, ВАШЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПУСКАНЕ С ИЛИ УВРЕЖДАНЕ, УСТАНОВЕНО В СВЪРЗВАНЕ С УСЛУГАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДЛОЖЕНО ВЪЗСТАНОВЕНОТО, Е ДА СПРАТИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА. ВАШЕТО ДОЗВОЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА МОЖЕТЕ АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ НА САМАТА ДИСКРЕТИЯ НА КОМПАНИЯТА.

ОСВЕН ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВО ПРИ РАЗДЕЛ 10 НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, НИКОГА НИКОГА НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ ОТГОВОРНОСТТА НА ВСИЧКИ СТРАНИ НА ПАРТИЯТА (I) СУМАТАТА, ПЛАЩАНА ОТ КОМПАНИЯТА, КОЙТО ВСЕ ЧАСА НА ПЪРВОТО СЪЩЕСТВО НЕЗАБАВНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪБИТИЕТО, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ДА СЕ ДОСТАВЯТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ (II) ЕДИН СТРАНИ ($ 6) ДОЛАРИ. ПРЕДСТАВЛЯВАНЕТО НЕ ВЗЕМА НА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА Е ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ПРИЛОЖИМО ЗАКОН.

10. обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безобидни Освободените страни от и срещу всякакви искове, задължения, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разходи или такси (включително разумни адвокатски възнаграждения), произтичащи от или свързани с вашето нарушение на тези Условия за ползване или използването на Услугата, включително, но не само, каквото и да е използване на Съдържанието и продуктите на Услугата, различни от изрично разрешените в настоящите Общи условия или използването на каквато и да е информация, получена от Услугата. Ако сте задължени да предоставите обезщетение по настоящото споразумение, Дружеството може по свое собствено и абсолютно усмотрение да контролира разпореждането с всякакви вземания с ваши единствени разходи и разходи. Без ограничение на горепосоченото, няма да уреждате, компрометирате или по какъвто и да е друг начин да изхвърляте претенции без писменото съгласие на Дружеството. Ако сте задължени да предоставите обезщетение по настоящото споразумение, Дружеството може да задържи всяко плащане, което в противен случай се изисква да извърши към вас, за да компенсира задълженията си за обезщетение.

11. Управляващ закон и разрешаване на спорове

Всички въпроси, свързани с Дружеството, Услугата, настоящите Общи условия за ползване и всеки спор или иск, произтичащ от тях или свързан с него (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие с вътрешните закони на щата Калифорния, без да предизвикват избор или разпоредба или правило за конфликт на закони.

Вие признавате и се съгласявате, че всички подобни спорове и искове се решават чрез арбитраж в града и графство Сан Франциско, Калифорния или на друго място, което Дружеството избира по свое усмотрение и в съответствие с Федералния закон за арбитража и Търговския арбитраж. Правила на Американската арбитражна асоциация. Ако подадете иск или насрещен иск срещу компанията, вие се съгласявате да го направите на индивидуална основа, а не с други потребители като начинаещи действия. Решението на арбитъра е окончателно и задължително за страните и може да бъде сведено до решение във всеки компетентен съд. Страните се споразумяват за юрисдикция и място пред всеки федерален или щатски съд в град и окръг Сан Франциско, в щата Калифорния. Вие се отказвате от всякакви възражения срещу упражняването на юрисдикция над вас от тези съдилища и срещу мястото на съдилищата.

В случай, че всеки спор трябва да доведе до арбитраж, преобладаващата страна в този спор има право да възстанови от другата страна всички разумни такси, разходи и разходи за изпълнение на каквото и да било право на преобладаващата страна, включително без ограничение разумни адвокатски хонорари и разноски, всички които се считат за начислени в началото на такова действие и се изплащат, независимо дали такова действие е преследвано или не. Всяко съдебно решение или заповед, въведено в такова действие, съдържа специална разпоредба, предвиждаща възстановяване на адвокатските такси и разходи, направени при изпълнението на такова решение, и присъждане на лихви за предразсъдъци от датата на нарушението при максимална разрешена от закона норма. За целите на настоящия раздел (i) адвокатските такси включват, без ограничение, такси, възникнали в следното: а) молби след постановяване на съдебно решение, б) производство за неуважение, (в) събиране на вземания, налози и проверки на длъжника и трети страни; (г) откриване и (д) съдебен процес по несъстоятелност; и (ii) преобладаваща страна означава страната, за която в производството се установи, че е преобладаваща или която преобладава чрез уволнение, неизпълнение или по друг начин.

12. Ограничение на времето за подаване на искове

Всяко съдебно дело или иск може да се наложи, произтичащи от или свързани с тези условия и правила за ползване или услугата трябва да започне в рамките на една (1) година след ПРИЧИНАТА НА ДЕЙСТВИЕ начисляването, друго, такива НА ДЕЙСТВИЯ или иск е постоянно давност.

13. Данъчно задължение

Вие потвърждавате, че сте отговорни да докладвате доходите си и да плащате всички данъци, дължими на съответните федерални, щатски и местни власти в Съединените американски щати и в държавата, в която пребивавате. Освен това потвърждавате, че приложима организация на лотарията може да запази част от вашите печалби и да я препрати на съответния данъчен орган от ваше име.

14. Електронни подписи

Законът за електронните подписи в глобалната и националната търговия, 15 USC 7001-7031 изисква да се съгласите да сключите електронно споразумение с Дружеството, преди споразумението да бъде изпълнено и да влезе в сила. Ако сключите онлайн договор за потребители с Дружеството, няма да бъдете задължени да подадете заявление / споразумение на хартия. Цялото споразумение между вас и Дружеството ще бъде доказано чрез електронен запис. Трябва да се съгласите с използването на електронен запис и да се съгласите да прочетете и разберете тези Общи условия. След като създадете акаунт и станете регистриран потребител на Услугата, имате право да оттеглите съгласието си за използването на електронен запис. Ако обаче го направите, Вашият акаунт в Компанията автоматично ще бъде прекратен и вие ще загубите всички права върху всички възнаграждения при всяка следваща печалба. Ако искате да оттеглите съгласието си за изключително използване на електронно споразумение, трябва да го направите, като анулирате потребителския си акаунт и изпратите имейл до support@lottery.com. Заявката ви трябва да включва вашето име, пощенски адрес и имейл адрес.

15. Разчитане на информация, публикувана и материали на трети страни

Информацията, представена в или чрез Услугата, се предоставя единствено за целите на общата информация. Компанията не гарантира точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяко разчитане на такава информация е строго на ваш собствен риск. Компанията се отказва от всякаква отговорност и отговорност, произтичаща от всяко разчитане, поставено върху такива материали от вас или друг потребител на Услугата или от всеки, който може да бъде информиран за което и да е от съдържанието му.

Услугата може да показва, включва или предоставя достъп до съдържание на трети страни (включително данни, информация, приложения и други продукти и / или материали) или да предоставя връзки към сайтове или услуги на трети страни, включително чрез реклама на трети страни („Трета страна“ -Party Материали ”). Вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност за материали на трети страни, включително за тяхната точност, пълнота, навременност, валидност, спазване на авторските права, законност, благоприличие, качество или друг аспект от тях. Компанията не поема и няма да носи никаква отговорност или отговорност към вас или към друго лице или образувание за материали на трети страни. Материалите и връзките към трети страни се предоставят единствено като удобство за вас и имате достъп до тях и ги използвате изцяло на свой собствен риск и при спазване на условията и условията на такива трети страни.

16. California Consumer Notice

Както се изисква от раздела 1789.3 на кодекса на Калифорния, това известие е да Ви посъветва, че (i) Услугата се предоставя от Lottery.com, бул. 5214F Diamond Hts #1052 Сан Франциско, Калифорния 94131 и че (ii) може да се начисли такса за определени предлагани услуги; Компанията си запазва правото да променя размера на всяка такса или такса и да въвежда нови такси или такси, в сила след разумно предизвестие за вас. Ако имате оплакване относно Услугата или желаете допълнителна информация относно използването на Услугата, моля, свържете се с support@lottery.com.

17. Отказ и севербилност

Никакво отказване от страна на Дружеството на който и да е срок или състояние, посочени в настоящите Общи условия, не се счита за допълнително или продължаващо отказ от такъв срок или състояние или за отказ от какъвто и да е друг срок или състояние, както и всяко неспазване на Дружеството от отстояване на право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се използва от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба се премахва или ограничава в минимална степен, така че останалите разпоредби на Условията за ползване ще продължат с пълна сила и действие.

18. назначение

Компанията може да възложи правата и задълженията си по настоящото споразумение, изцяло или частично, на всяко лице или образувание по всяко време, без предизвестие до вас и без вашето съгласие. При такова преотстъпване Дружеството може да бъде освободено от всяко по-нататъшно задължение по настоящото споразумение. Нямате право да възлагате или делегирате правата или задълженията си по настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие на Дружеството и всяко неправомерно възлагане и делегиране от вас е невалидно и неефективно.

19. Връзка на страните

Вие потвърждавате и се съгласявате, че не съществува съвместно предприятие, партньорство или трудови отношения между вас и Дружеството в резултат на тези Общи условия и ползване или използването на Услугата. Вие се съгласявате да не се представяте за представител, агент, оператор, дистрибутор или служител на Дружеството и Дружеството не носи отговорност за вашите представителства, действия или пропуски. Вие също така потвърждавате и се съгласявате, че освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите Общи условия, няма да има трети лица бенефициенти.

20. Форсмажорни обстоятелства

Дружеството не носи отговорност за забавяне или неизпълнение в резултат на непредвидени обстоятелства или причини извън неговия разумен контрол, включително, без ограничение, екстремни климатични и други действия на Бог, природни катастрофи, война, тероризъм, безредици, ембарго, актове на граждански или военни власти, пожар, наводнения, аварии, аварии на мрежовата инфраструктура, удари с компютърни вируси или недостиг на транспортни съоръжения, спиране или забавяне на транспорта и спиране или забавяне на интернет или други мрежи (всяка от тях - „събитие за непреодолима сила“) ,

21. Ограничено пълномощно

С настоящото се съгласявате със следното ограничено пълномощно („пълномощно“) за закупуване, съхранение, обратно изкупуване на лотарийни билети и разпределение на печалбите. Вие се съгласявате да посочите представителя на Дружеството за свой действителен адвокат („агент“) при следните условия:

Агентът е упълномощен да действа за вас съгласно това пълномощно, както е описано тук.

Агентът може да действа и упражнява правомощия, власт и контрол от ваше име по отношение на лотариен билет или билети, ограничени до следните изброени правомощия:

To take possession, but not ownership, of a Lottery ticket(s);

Да съхранявате билета (ите) на лотарията в подходящо хранилище;

За да транспортирате билета (ите) на лотарията от и до всяка точка на юрисдикцията за закупуване, ако е необходимо, да вземете владение и контрол, за да ги поставите на склад и да ги осребрите за печалби от ваше име; и

Да ангажира и освобождава агенти и служители във връзка с описаните тук въпроси при условията, определени от Дружеството.

Вие се съгласявате да посочите Компанията като свой определен пратеник и представител и да упълномощите Компанията да действа от ваше име за закупуване и съхраняване на вашите лотарийни билети (и), събирайте всички индивидуални печалби или печалби от груповата игра и поставете индивидуалните си печалби или печалби от груповата игра във вашите потребителски акаунт.

Това пълномощно издържа по всяко време, когато използвате Услугата и за всеки продължителен период от време за закупуване и осребряване на лотарийни билети и за разпределение на печалбите, според случая.

Третите страни могат да разчитат на представителността на Агента по всички въпроси, свързани с правомощията, предоставени на Агента. Никое лице, което действа в зависимост от представителствата на Агента или на органа, предоставен съгласно настоящото пълномощно, не носи никаква отговорност към вас или към вашето имущество за разрешаване на Агента да упражнява каквато и да е власт преди действителното знание, че пълномощното е било отменени или прекратени по закон или по друг начин.

Нито един агент, посочен или заменен в това пълномощно, не носи никаква отговорност към вас за действие или въздържане от действия съгласно това пълномощно. Вие се съгласявате да обезщетите и задържите безобиден агент, посочен или заместен в това пълномощно, за каквито и да е съдебни разходи, граждански съдебни решения или разумни адвокатски такси, възникнали в резултат на упражняване на правомощията, описани тук.

Компанията изрично отказва собствеността върху всички описани тук лотарийни билети. Регистрираните потребители, които правят поръчка, запазват всички законни права и собственост върху надлежно поръчани лотарийни билети, при спазване на настоящите Общи условия.

22. Защита на личните данни

23. Цялостно споразумение

Настоящите Общи условия за ползване, нашата Политика за поверителност и всяко приложимо Ограничено пълномощно представляват единственото и цялостно споразумение между вас и Дружеството по отношение на Услугата и заместват всички предходни и съвременни разбирания, споразумения, представителства и гаранции, както писмени, така и устно, по отношение на Услугата. Нищо в Условията и условията за ползване, изрично или мълчаливо, не се счита, че предоставя права или средства за защита, нито задължава някоя от страните по настоящото, на друго лице или образувание, различни от тези страни, освен ако не е посочено друго.

Lottery.com